Termeni și condiții de utilizare

 

1. DESCRIEREA SERVICIULUI. DEFINIȚII

Site-ul www.cybertag.ro denumit în continuare CyberTAG sau Site-ul este aflat în folosința PREMIUM CYBER SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Str. Dragos Voda, Nr. 42-44, Parter, Ap. 1, Camera 1, Sector 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7011/2019

, CUI 41187586, societatea avand drept exclusiv de proprietate intelectuală asupra conținutului Site-ului, fiind denumită în continuare deținătorul Site-ului/Vânzator/Profesionist.
Prin intermediul site-ului CyberTAG, PREMIUM CYBER SOLUTIONS S.R.L., în calitate de vânzător, asigură vânzarea de bunuri și/sau servicii exclusiv clienților persoane fizice și juridice care acceseaza Site-ul în calitate de cumparatori. Următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:
Utilizator – orice persoană fizică ce accesează Site-ul în vederea consultării ofertei comerciale a deținatorului de Site, indiferent dacă plasează sau nu o Comandă pentru cumpărarea de produse/servicii;
Client – orice persoană fizică ce accesează Site-ul și plasează o Comandă în vederea cumpărării de produse/servicii în nume propriu sau ca reprezentant al unei persoane juridice;
Cumpărător – Clientul (persoana fizică sau juridică) care a încheiat un Contract cu deținatorul Site-ului conform definiției date contractului în cele ce urmează; Clietul persoană fizică este denumit în cele ce urmează și Consumator;
Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător;
Produse, bunuri și servicii – orice produs, bun sau serviciu ce urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat;
Comanda – solicitarea transmisă în format eletronic prin care cumpărătorul își manifestă intenția de a achiziționa bunuri sau servicii prezentate în oferta magazinului online Cybertag;
Contract – Comanda confirmată telefonic (prin apel telefonic de confirmare din partea Vânzătorului către Cumpărator) sau electronic (prin transmiterea unui email/mesaj electronic de confirmare din partea Vânzătorului către Cumpărator).
Conținut – toate informațiile publicate pe Site care pot fi vizualizate/accesate prin utilizarea unui echipament electronic.
Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către PREMIUM CYBER SOLUTIONS S.R.L. în cadrul site-ului www.cybertag.ro.

 

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru a putea plasa o Comandă de produse/servicii oferite de Cybertag, Utilizatorul se va înregistra pe Site ca potențial Client. În acest sens vă obligaţi și garantaţi că furnizaţi date reale, exacte și complete, astfel cum se solicita prin formularul de înregistrare.
Deținătorul Site-ului își rezerva dreptul (nu și obligaţia) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale Utilizatorilor referitoare la existenţa acestora.
Prin acceptarea termenilor și condiţiilor, Utilizatorul își exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de administratorii Site-ului ca măsură de siguranţă pentru realitatea și exactitatea datelor furnizate.
În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de Utilizator sunt inexacte sau neconforme celor furnizate de organele în drept, deținatorul Site-ului își rezerva dreptul de a suspenda sau a sista accesul Utilizatorului în cauza la serviciile Site-ului și de a refuza încercările curente sau viitoare de a comanda produse/servicii oferite pe Site.
Prin accesarea Site-ului și a serviciilor puse la dispoziţie, utilizatorul garantează că oferă deținătorului Site-ului date corecte, fiind unicul responsabil pentru informaţiile furnizate.

 

3. ÎNREGISTRAREA ȘI CONFIRMAREA COMENZII

Produsele aflate în oferta magazinului online Cybertag se pot vinde numai în baza unei Comenzi. Comanda se va procesa conform prevederilor de mai jos.
ATENȚIE!!! O Comandă neconfirmată nu presupune o rezervare a produselor.
Comenzile sunt procesate și onorate în ordinea cronologică în care au fost înregistrate.
Prin lansarea unei Comenzi prin intermediul magazinului online Cybertag, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care vânzătorul își desfășoară operațiunile (electronic).
O Comandă plasată pe Site cuprinde:
– bunurile/serviciile regăsite în oferta magazinului online Cybertag;
– mențiuni clare cu privire la datele de facturare, livrare precum și alte mențiuni speciale;
– specificațiile Cumpărătorului.

Lansarea unei Comenzi nu presupune și confirmarea Comenzii și a Contractului.

Etapele în vederea finalizării unei Comenzi și a încheierii Contractului sunt următoarele:
a. înregistrarea Comenzii prin generarea unui cod unic pentru fiecare Comanda înregistrată;
b. preluarea Comenzii de către un agent de vânzări, în limita programului de lucru, de luni până vineri în intervalul 10-17;
c. confirmarea Comenzii se realizează numai după verificarea Comenzii, a prețului actualizat și a stocului, precum și a volumului de lucrări aflate în derulare. Aceasta confirmare se face exclusiv de către un agent de vânzări, telefonic sau electronic (e-mail);
d. livrarea Comenzii se realizează numai după confirmarea Comenzii și după stabilirea detaliilor de livrare de către agentul de vânzări/livrări și de către Cumpărator.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
a. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
b. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri în cazul plăților online;
c. datele furnizate de către Client/Cumpărător în cadrul formularului de pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
În cazul în care un produs și/sau serviciu comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat din orice motiv de către Vânzător, acesta va informa Cumpărătorul și va returna acestuia contravaloarea produsului și/sau serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

 

4. PREȚUL ȘI STOCUL PRODUSELOR

Prețurile și stocul produselor sunt prezentate pe site cu titlu informativ,  fiind valabile în funcție de actualizarea prețurilor de achiziție comunicate de către furnizori.

Prețul actualizat, aplicabil fiecărei comenzi va fi comunicat telefonic sau prin email la data preluării comenzii de către un agent de vânzări.

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date sau nu sunt actualizate ca urmare a variației acestora, Cumpărătorul recunoaște Vânzătorului dreptul de a anula Comenzile (solicitări de produse ce nu au fost confirmate) ce conțin aceste produse în cazul în care clientul nu acceptă prețul actualizat/corectat comunicat.

 

5. LIVRAREA PRODUSELOR

Livrarea produselor se face prin curier. Termenele de livrare vor fi comunicate telefonic după confirmarea comenzii pentru produsele aflate în stocul vânzătorului. Pot apărea întârzieri în livrare cauzate de epuizarea stocului aflat la furnizori, volumul de lucru, probleme tehnice interne sau factori externi.
După recepționarea Comenzii se recomandă verificarea produselor pentru a nu prezenta defecțiuni fizice sau neconformități în raport de specificațiile comenzii.

 

6. FACTURARE ȘI PLATĂ

Prețurile bunurilor și serviciilor afișate în cadrul Site-ului includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru bunurile și/sau serviciile livrate, Cumpărătorul obligându-se să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.
Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factură aferentă Comenzii în format electronic, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în contul său creat pe Site.

 

7. GARANȚIA PRODUSELOR

Toate produsele comercializate de către magazinul online Cybertag beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și condițiilor comerciale ale producătorilor și distribuitorilor.
Condițiile de garanție sunt în conformitate cu prevederile Legii 449/2003 și O.G 21/1992 cu modificările ulterioare. Conform Legii 449/2003 „în cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată”.
Repararea/înlocuirea produselor va avea loc în termen de maxim 15 zile calendaristice. În acest sens, definiția Consumatorului este următoarea: „orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în cadrul contractelor care intră sub incidența prezentei legi, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale”. Persoanele juridice nu intră sub celor două legi menționate anterior.

 

8. RETURNAREA PRODUSELOR

În ceea ce privește comenzile clienților persoane fizice se aplică prevederile O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Înainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul Contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin.(3) si art.14 din O.U.G nr. 34/2014, în termen de 14 zile începând cu ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator.
Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original, cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezinta modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.
Vânzătorul va rambursa contravaloarea produsului în maximum 14 (paisprezece) zile de la data informării sale de către consumator asupra deciziei sale de retragere din Contract. Vânzătorul va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat. Conform art. 11 al OUG 34/2014, înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din Contract. În acest sens, consumatorul va transmite vânzătorului decizia sa de retragere din Contract prin intermediul unui email expediat pe adresa cuprinsa la secțiunea contact.
În conformitate cu prevederile art. 16 din O.U.G. nr. 34/2014, sunt exceptate de la dreptul de retragere produsele comandate și/sau confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar; produsele susceptibile a se deteriora sau a expira rapid; produsele care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă; produsele care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

 

9. MODIFICARILE SERVICIULUI

Deținatorul Site-ului își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, accesul la Site (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, deținătorul Site-ului nu este răspunzător faţă de Utilizator sau faţă de o terţă persoană pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul Cybertag.

 

10. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștinţă de faptul că toată creația grafică și conținutul Site-ului sunt proprietatea Cybertag. Fac excepție informaţiile și elementele grafice înregistrate de Utilizatori, precum și semnele grafice aparținând altor entități.
Utilizatorul acceptă că orice software folosit în legătură cu serviciile oferite de Site conţin informaţii confidenţiale și aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile.
Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze serviciile, informaţiile și/sau materialele audio-video la care are acces ca urmare a utilizării acestui Site, în parte sau complet.
Utilizatorului îi este interzisă modificarea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuţia sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite în cadrul Site-ului.
Acest Conţinut nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licenţiat sau exploatat în alt fel în niciun alt scop, fără acordul prealabil scris al Cybertag sau al licenţiatorilor Cybertag (dacă este cazul). Cybertag și licenţiatorii acestuia își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate expres în sau asupra Conţinutului lor.
Fotografiile prezentate au caracter informativ și pot conține accesorii ce nu sunt incluse în pachetul standard al produsului.
Specificațiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fără nevoia de înștiințare prealabilă și nu constituie obligativitate contractuală.

 

11. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii:
1. utilizarea serviciilor puse la dispoziţie/plasarea Comenzilor pe Site se face pe propria răspundere. Deținătorul Cybertag este absolvit în mod expres de orice răspundere, inclusiv, dar nu limitat la garanţiile indirecte de vânzare sau de conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.
2. Deținatorul Cybertag nu oferă nici o garanţie că:
– serviciile îndeplinesc toate cerinţele utilizatorilor;
– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
– erorile de program vor fi corectate.
3. Utilizatorul care își bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunea sa pe informaţiile conţinute în acest website își asumă răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite;

 

12. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că deținătorul Site-ului nu va fi răspunzător pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă deținatorul a fost anterior informat despre posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor CyberTAG;
– acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
– declaraţii sau acţiuni ale unei terţe parţi asupra serviciilor Site-ului;
– orice altă problemă legată de serviciile Site-ului.

 

13. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI

Notificările/comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin e-mail. Deținătorul Cybertag poate face notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afișarea de înștiinţări către utilizatori în mod general, pe Site.

 

14. FORŢA MAJORĂ

Deținătorul site-ului nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, alte acţiuni/inacţiuni de care administratorii Site-ului nu sunt responsabili.

 

15. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că acest Contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătorești române competente.
Cybertag nu ofera garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României.

 

16. CLAUZE FINALE

Termenii de Utilizare reprezintă acordul părţilor și reglementează folosirea de către Utilizator a serviciilor Cybertag, înlocuind orice acord precedent dintre utilizator și deținătorul Site-ului.
În cazul în care, ulterior lansarii Site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe Site, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea și înscrierea datelor dvs. pe acest Site acceptaţi termenii și condiţiile de mai sus, aceștia au valoarea unui contract, acceptat în mod tacit, între utilizator și deținătorul Site-ului. În cazul în care nu doriţi să fiţi oblilgați și să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de acest Site.